Otázka na stav Silent Hunteru 5

překlad textu: Sepp von Posorschitz

 

 

Článek v původním znění lze nalézt na stránkách MarineSims.de.

 

 

Silent Hunter 5 - koupit Silent Hunter 5 či nechat bez povšimnutí?

Dosavadní zprávy uživatelů ale též značné rozdíly mezi profesionálními testovači příliš nepomáhají nerozhodnému člověku při jeho rozhodování, zda hru koupit či nikoli. Také na MarineSims (internetové stránky zabývající se mj. námořními simulátory) si není nikdo tak zcela jist, zda by se měl či mohl udělat obsáhlý test. Hráčská komunita se v posledních dnech rozdělila na dva tábory; jeden tvoří zcela zklamaní a rozzuření hráči, druhý pak nepřekvapení, ale stále plní naděje. Oba tábory však mají pravdu. Je možné být na jedné straně zklamán, ale také pln naděje. Kdo si koupil již SH 3 a SH4, ten již ví, že dosavadní průběh po vydání SH5 není něco tak zcela nového. Vydané verze obou předchůdců se na trhu objevily značně "zabugováné" a urychleně musel ty nejhorší chyby odstranit vydaný patch. O to více udivuje, že se v SH5 vyskytují chyby, které byly dostatečně známy u předchůdců a které musely být nakonec odstraněny moddery (tvůrci modů).

Negativním aspektem pro mnohé se zdá být chudé uživatelské rozhraní ("User-interface"). Zcela jistě právě zde věnovali vývojáři grafickému zpracování málo snahy. K tomu se dále přidává to, že se toto uživatelské rozhraní, s nímž mnozí tak jako tak pracují již od roku 2005, podstatně odlišuje od svých předchůdců. Podle názoru vývojářů dává SH5 v tomto ohledu přece je silný základ pro další modifikace a vývoj. Vůbec zde nechci rozebírat detaily, neboť většinou se jedná právě jen o detaily, které se částečně již v den vydání hry - díky práci modderů (tvůrců modů) - staly minulostí. Pozitivní je jednoznačně grafická stránka, jež je působivě realistická, k tomu nová forma alternativní dynamické kampaně. Hráč ji může přijmout, ale také nemusí. Kdo preferuje vést námořní válku dle vlastního uvážení, jak je zvyklý z SH3/4, ten může jednotlivé mise ignorovat, avšak hrozí mu nebezpečí, že propásne skutečně napínavé okamžiky dějin druhé světové války.


Management posádky


Nikdo nepostrádá management posádky tak, jak byl v původním SH3; při dlouhodobém hraní lezl spíše na nervy, k tomu byl vysoce nerealistický. V SH4 však byl rozdělen na služební směny a výkonnost jednotlivých stanic mohla být přesunem mužů zvyšována. SH5 šel jinou cestou. Zde jde o morálku, o výkonnost důstojníků a poddůstojníků. Neboť právě ti přímo ovlivňují výkonnost v rámci své oblasti působnosti a pracovní náplně. Chytrý a pěkný systém. Přece jen však by nebylo špatné mít dodatečně i systém se služebními směnami jako v SH4, v němž bylo možné mít na očích každého námořníka. Já osobně to tak trochu postrádám.

Zbývá nám ještě projít všechny stanice včetně dialogů s nejdůležitějšími členy posádky. To už má přece jen něco do sebe, jakousi atmosféru, která fanouškům německých ponorek dává takový nepopsatelně příjemný pocit v břiše. Jistě, dialogy nemají rozměr klasické hry s přidělenými rolemi, ale přispívají k pozitivní atmosféře ve hře. A určitě bude toto, pokud ne od UBI, pak určitě komunitou hráčů, dále rozšířeno. Vlastně právě tady se nachází největší potenciál hry, který je společností UBI významně podporován. Nemálo editorů je přece součástí DVD! Na základě toho bude pozorný znalec už vědět, co Silent Hunter 5 potřebuje - potřebuje čas. Čas, který vývojáři už neměli, jak se to aspoň jeví. Zde se v neposlední řadě opírá o podporu velké a silné komunity hráčů řady Silent Hunteru.

Jen stěží bychom nalezli tak silnou scénu jako tu, která ponorkovým nadšencům na celém světě vytvořením modu GWX4 dodala téměř nový Silent Hunter 4.5, který již měl ostatně i nádherně rozpracovanou průchozí ponorku. A jen oficiální oznámení SH5 nechalo tyto pilné ruce modderů (tvůrců modů) odpočívat a přerušilo práce na dalších velkých modech pro SHIII.

V neposlední řadě je vhodné zmínit, s jakými odbornými znalostmi dějin se vývojáři Silent Hunteru III zhostili své úlohy a že vytvořili zcela nový svět v letech 1939 až 1945. Nebo velký německy hovořící klan - Aces of the Deep, který vydal modifikaci, jež zprostředkoval naprosto jedinečný multiplayerový pocit (feeling), který uživateli dává příležitost stát se skutečnou součástí virtuální flotily, s hodnostmi a vyznamenáními, díky nimž se každý těší na další bojové plavby.


Koupit? Ano či ne?


Toto rozhodnutí musí učinit každý sám. Nikdo nemůže požadovat od zákazníka, aby koupil produkt, na kterém ze strany UBI musí být ještě mnoho zlepšeno. Kdo je však přece odhodlán, vydat se nádhernému mořskému vánku, kochat se pohledem na z Kielského přístavu při západu slunce vyplouvající ponorku a radovat se z virtuální procházky na německé ponorce typu VII, tak ten zklamán nebude. Nehratelné to nyní rozhodně není, jak zbrkle napsal jeden známý testovač simulátorů. Čas je klíčový element; a tedy i rozhodný moment při zvažování nákupu tohoto simulátoru. V každém případě je to investice do budoucna, to si můžete být jisti. Neboť Silent Hunter 3, který byl doposud asi nejúspěšnější hrou této řady, stále žije, a to i po pěti letech svého života?

Není žádným tajemstvím, že vývojáři UBI staví na podpoře komunity modderů (tvůrců modů). Vycházíme zde na novou cestu? Vychází UBI na cestu nové interakce mezi vývojáři a zákazníky, jež jsou ochotni vtisknout a realizovat vlastní nápady a představy do výrobku a současně odstranit nedostatky nebo dokonce jeho chyby? Proč také ne? Ostatně VW (Volkswagen) také vyrábí spartánsky vybaveného Golfa v cenově zvýhodněné verzi, srovnáme-li ho s draze zaplacenými řadami. Zde je však k dispozici bezplatný tunning. Neznamená to, že bychom schvalovali, že nám výrobce předkládá produkt s chybami, ale tak nějak jsme už něco začali tušit v okamžiku, kdy nám vývojáři ke hře přibalili nástroje a určitá data v otevřeném formátu.

Silent Hunter 5 verze 1.0.5 se v jednom ohledu od svých předchůdců neliší. Potřebuje trochu více času na vývoj. Na druhou stranu je tento vývoj zaručen.

Prohlášení Dana Dimitrescu (vedoucí vývoje, Ubisoft Rumunsko, Silent Hunter 5), čerpáno ze Subsim-fóra (překlad):

"Takže, nemohu zde samozřejmě napsat vše, co bych chtěl říct, tak alespoň toto: Negativní zpětnou vazbu (feedback) týkající se Silent Hunteru 5 lze rozdělit do těchto tří rubrik:

A - falešná očekávání (věci, na které se jednoduše SH5 nezaměřuje)
B - Oprávněné stížnosti týkající se bugů (chyb) nebo nedodělků ve hře - nejčastější z nich pro nás NEJSOU nové. Mám větší seznam než jaký je na tomto fóru. Věřte mi, jen stěží lze vystihnout má očekávání, ale tak by to asi řekla většina vývojářů her tam venku.
C - Oprávněné stížnosti týkající se rozhodnutí o designu hry - např. rozhraní ("interface"). Některým z nich rozumím a chápu je, ale nejsem nijak nadmíru zneklidněn, protože největší množství vytčeného může být jednoduše opraveno, a to mody. Vtělit rozhraní ("interface") použité v SH4 do SH5 je velice jednoduché.

Jak jsem již řekl v jiném vlákně, nebojím se tvrdit, že časem (prostřednictvím patchů a modů) toto BUDE JEDINÝ SIMULÁTOR NĚMECKÝCH PONOREK, KTERÝ SE BUDE HRÁT. Nazývat tuto hru arkádou je prostě nepravdivé - není o nic více či méně arkádou než SH3 nebo SH4. Nazývat jej hrou s přidělenou rolí je taktéž mylné. Je to stejná simulace jako předtím, rozšířená ovšem o některé elementy v rámci přidělených rolí jako např. o nový management posádky.
Já osobně nejsem s aktuálním stavem těchto elementů spokojen (dlouhá historie), ale: a) Nikdo není nucen je používat; b) lze je prostřednictvím modů učinit realističtějšími.

Prosazuji koncept elementů v rámci jednotlivým námořníkům přidělených rolí. Četl jsem mnoho knih a pochopil, že se řada věcí ve válce nestala v důsledku použití techniky, nýbrž jednoduše kvůli lidem.
Než skončím, chci říct ještě dvě věci:
 
1) Ubisoft je podnikem, Ubisoft Rumunsko je jen jeho částí. Prosím přestaňte už rozdělovat Ubisoft a Ubisoft Rumunsko. Ne vše, co je dobré, je výsledkem naší práce, ne vše, co je špatné, je vina druhých. Já a všichni ostatní lidé jsme tvůrci chyb v SH5. Lidé "tam nahoře" se také mohli rozhodnout nevydávat už žádný další titul řady Silent Hunter, stejně jako se vy můžete rozhodnout, že sim tuto hru prostě nekoupíte.

2) Prosím přestaňte vyvolávat spory mezi moddery (tvůrci modů) a námi vývojáři - vzájemně se potřebujeme.
Takže mé dnešní prohlášení: Ne, nejsem spokojen s aktuálním stavem Silent Hunteru 5. Ještě nikdy (vyjma SH3, i když ten také nebyl perfektní) jsem nebyl spokojen s některým z mých projektů v době jeho vydání.
Důvěřuji potenciálu SH5, ale nejsem věštec. Opustil jsem svou práci po vydání SH5? Ne! Nejsem snad chlap?

Někteří tuto hru nekoupí, protože je nebude bavit nebo s ní budou mít jiné problémy. Ale všichni ti, jež do nás vložili svou důvěru, nás zde potřebují."

 


 

 


 © 2006 Die Kapitäne